Apskaitos politikos formavimas įmonėje

Master thesis Lithuanian OPEN
Pelurytytė, Elinga;
(2007)
  • Publisher: Lithuanian University of Agriculture
  • Subject: Marketing and Administration | Apskaitos politika | Apskaitos principai | Apskaitos metodai | Accounting policy | Accounting principles | Accounting methods

Tyrimo objektas – įmonių finansinės apskaitos politika. Tyrimo dalykas – finansinės apskaitos politikos formavimas įmonėje. Darbo tikslas – nustačius apskaitos politikos formavimo įmonėse ypatumus, parengti teorinį įmonės finansinės apskaitos politikos formavimo m... View more
Share - Bookmark