publication . Master thesis . 2013

Using Geolocation Social Networks in Advertising (Based on The Example ,,Foursquare“)

Pranskevičiūtė, Levita;
Open Access Lithuanian
  • Published: 05 Jun 2013
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Baigiamojo darbo tikslas – pateikti sprendimus, kaip naudoti geolokacinius socialinius tinklus, kaip reklamos priemonę, konkrečiai remiantis ,,Foursquare“ geolokacinio socialinio tinklo pavyzdžiu. Teorinėje darbo dalyje analizuojami teoriniai geolokacinių socialinių tinklų naudojimo aspektai: nagrinėjamos vietos nustatymu paremtos reklamos techninės galimybės, išsiaiškinami vietos nustatymu paremtos reklamos ir konkrečiai geolokacinių socialinių tinklų privalumai ir trūkumai. Taip pat nustatoma vartotojų segmentavimo svarba naudojant vietos nustatymu paremtus marketingo sprendimus, galiausiai išanalizuojamas geolokacinio socialinio tinklo ,,Foursquare“ veikimo p...
Subjects
free text keywords: Marketing and Administration, Vietos nustatymu paremta reklama, Geolokacinis socialinis tinklas, Foursquare", Location-based advertising, Geolocation social network
Related Organizations

1.1.3 VNP reklamos strategijos ir tipai Anot G. C. Bruner II ir A. Kumar (2007), yra dvi VNP reklamos naudojimo strategijos: 4 pav. VNP reklamos pavyzdys paieškos programose Šaltinis: Bui, D. Why Geo-Marketing Makes Business Sense [Infographic] (2012) Apibendrinant G. C. Bruner II ir A. Kumar (2007), R. Unni ir R. Harmon (2007) bei kitų 7 pav. VNP paslaugų modelis (sudaryta darbo autorės) Pastaba. Paveikslas adaptuotas remiantis ReAdvertising, The Potential of Location-based Advertising in Tablet/eReading Context (2011) pateiktu modeliu

4. Brookins, M., The Advantages of Location-Based Mobile Networking for Businesses. Prieiga per Internetą http://smallbusiness.chron.com/advantages-locationbased-mobile-networking-businesses32186.html>, (prisijungta 2013 03 02).

5. Bruner II, G.C. and Kumar, A. (2007). Attitude toward Location-Based Advertising // Journal of Interactive Advertising VOL 7, No. 2, Spring.

6. Bui, D., Why Geo-Marketing Makes Business Sense [Infographic]. Prieiga per Internetą <http://www.saleschase.com/blog/2012/05/05/location-location-and-location-geomarketinginfographic/>, (prisijungta 2013 03 03).

7. Chuang, S. W. and Krabuanrat, T. (2007). On the Future of Location-Based Advertising // SCMS Journal of Indian Management VOL 4, No 1, January-March.

8. Fassnacht M., The Death of Consumer Segmentation? Prieiga per Internetą < http://adage.com/article/cmo-strategy/death-consumer-segmentation/135961/>, (prisijungta 2013 02 28).

11. Kotler Ph. (2003). Rinkodaros principai. Kaunas: Poligrafija ir informatika.

14. Protexting, Location-Based Marketing (LBS Services). Prieiga per <http://www.protexting.com/location-based-marketing.html>, (prisijungta 2013 02 27).

17. SFGate, Global Location Based Advertising Market to Reach $12.8 Billion by 2017, According to a New Report by Global Industry Analysts, Inc. Prieiga per Internetą <http://www.sfgate.com/business/article/Global-Location-Based-Advertising-Market-to-Reach2329761.php>, (prisijungta 2013 03 01).

21. Unni, R. and Harmon, R. (2007). Perceived Effectiveness of Push vs. Pull Mobile LocationBased Advertising // Journal of Interactive Advertising VOL 7, No. 2, Spring.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue