STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ KONKURENCINGUMAS IR TENDENCIJOS

Master thesis Lithuanian OPEN
Kontrimas, Robertas;
(2010)
  • Publisher: Siauliai University
  • Subject: Marketing and Administration | Konkurencija | Rinka | Statybinės medžiagos | Competition | Market | Building Materials

Darbe analizuojamas statybinių medžiagų konkurencingumas, nustatyti statybinių medžiagų konkurencingumą įtakojantys veiksniai ir pateikti pasiūlymai rinkos gerinimui. Pasitvirtino hipotezė, kad statybinių medžiagų paklausą ir kainas įtakoja klientų poreikiai ir jų finan... View more
Share - Bookmark