publication . Master thesis . 2010

Ability of building materials

Kontrimas, Robertas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 03 Sep 2010
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Darbe analizuojamas statybinių medžiagų konkurencingumas, nustatyti statybinių medžiagų konkurencingumą įtakojantys veiksniai ir pateikti pasiūlymai rinkos gerinimui. Pasitvirtino hipotezė, kad statybinių medžiagų paklausą ir kainas įtakoja klientų poreikiai ir jų finansinės galimybės, tačiau pasaulinės krizės įtaka yra labai ženkli,. Atlikta darbuotojų ir pirkėjų apklausa padėjo nustatyti, kokios statybinės medžiagos dažniausiai yra perkamos, kaip klientai ir darbuotojai vertina įmonę ir jos konkurentus, kokiomis paslaugomis ir nuolaidomis dažniausiai naudojasi, kaip vertina prekių kokybę. Apibendrinus tyrimo rezultatus, pateiktos teorinės ir praktinės išvados ...
Subjects
free text keywords: Marketing and Administration, Konkurencija, Rinka, Statybinės medžiagos, Competition, Market, Building Materials
Related Organizations

1. Albrechtas, J. (2005). Šiuolaikinės rinkodaros kryptys. Vilnius: Naujoji matrica.

2. Adams, P.E. (2004). Ar atsiperka reklama.

http://www.verslobanga.lt/lt/patark.full/41489711e1d6d (žiūrėta 2010-03-10).

3. Auškalnytė, R., Ginevičius, R. (2001). Konkurencinio pranašumo įvertinimas priimant strateginius sprendimus. Inžinierinė ekonomika, 22. Kaunas: Technologija.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue