Apskaitos politikos formavimo įmonėje tyrimai

Master thesis Lithuanian OPEN
Vaičiulytė-Petrauskienė, Edita;
(2009)
  • Publisher: Lithuanian University of Agriculture
  • Subject: Marketing and Administration | Apskaitos politika | Pelną didinanti/mažinanti apskaitos politika | Pelną didinantys/mažinantys apskaitos metodai | Accounting policy | Income increasing/decreasing accounting policy | Income increasing/decreasing accounting methods

Tyrimo objektas – apskaitos politikos formavimas įmonėje. Darbo tikslas – nustačius veiksnius, sąlygojančius apskaitos politikos pasirinkimą, sudaryti apskaitos politikos pasirinkimo pelno atžvilgiu modelį ir patikrinti jo tinkamumą Lietuvos įmonėse. Uždaviniai: 1) nust... View more
Share - Bookmark