Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Lietuvos Akademinė E...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Darbuotojų požiūris į gandus organizacijoje

Authors: Kulbeckienė, Gintarė; Alejūnaitė, Ada;

Darbuotojų požiūris į gandus organizacijoje

Abstract

Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip darbuotojai vertina gandus organizacijoje. Taikyta tyrimo duomenų rezultatų analizė, apdorojimo ir interpretavimo metodai, kiekybinio tipo apklausa bei mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas. Sąvokos gandas apibrėžimuose akcentuojami skirtingi dalykai. Tai lemia mokslo sričių atstovų pozicija. Sociologijos požiūriu, pabrėžtini šie visuomenei svarbūs gandų funkcionavimo elementai: gando subjektai, socialinė aplinka, kurioje tie gandai plinta, gandų tipai ir įvairių socialinių grupių imlumas jiems, pagaliau – socialinės kontrolės galimybės. Svarbu nustatyti ir gandų kilimo bei funkcionavimo sistemą, jų socialinę organizaciją ir sklaidą, tačiau tai padaryti trukdo sunkumai, kuriuos lemia pati gando prigimtis. The aim of the research is to find out how the employees view rumours in organization. This research employs survey data results analysis, processing and interpretation methods, quantitative survey, and analysis and systematization of scientific literature. Definitions of rumours emphasize different aspects – this results from differences in viewpoints of scholars. Sociologically, the following components of functioning of rumours, which are important to society, are notable: subjects of rumours, social environment in which rumours spread, types of rumours, susceptibility of various social groups to rumours, and social control possibilities. It is also important to identify the system of origination and functioning of rumours, their social arrangement and spread, but this is hindered by difficulties caused by the very nature of rumours.

Country
Lithuania
Related Organizations
Keywords

Organizational behavior, Organizacijos elgesys, Industrial relations, Gandai, Darbo santykiai, Rumor

14 references, page 1 of 2

1. Žmonių santykiai organizacijose, 2010. Ats. red. V. Baršauskienė. Kaunas: Technologija.

2. Bordia p., Difonzo N., 2004, problem Solving in Social Interaction on the Internet: Rumors as Social Cognition. Social psychology Quartelt. Washington. prieiga per internetą: <http://spq.sagepub.com/content/67/1/33.short> [žiū­ rėta 2012­11­20].

3. Dubauskas G., 2006, Organizacijos elgsena. Vilnius: LKA.

4. Kardelis K., 2002, Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas: Judex.

5. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 2012. Ats. red. S. Keinys. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

6. Levinson S. C., 1983, Conversional Structure. pragmatics. Cambridge. prieiga per internetą: <http://www.citeulike. org/group/2314/article/513907> [žiūrėta 2012­11­28].

7. Milašienė N., 2009, Jaunimo imlumo gandams ypatumai. Vilnius: VpU. [OpenAIRE]

8. peterson W. A., Gist N. p., 1951. Rumor and public Opinion. American Journal of Sociology. prieiga per internetą: <http://www.jstor.org/discover/10.2307/ 2 7 7 2 0 7 7 ? u i d = 3 7 3 8 4 8 0 & u i d = 2 & u i d = 4 & s i d = 2 11 0 1536015747> [žiūrėta 2012­11­19].

9. ruskus V., 2007, neformalios komunikacijos ritualai: gando sandara, socialinė organizacija ir sklaida. Vilnius: VpU.

10. Robbins S. p., 2003, Organizacinės elgsenos pagrindai. Kaunas: poligrafija ir informatika.

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average