publication . Master thesis . 2014

Laimės sampratos konstravimas Lietuvos žiniasklaidoje

Ancevičiūtė, Kristina;
Open Access Lithuanian
  • Published: 10 Jun 2014
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Laimė sociologijoje dar nėra labai plačiai plėtojama ar įterpiama moksliniuose tyrimuose. Tačiau laimės samprata pasireiškia daugelyje aspektų ir neturi vienareikšmio apibrėžimo. O kiekviena mokslinė sritis pateikia savas sampratas. Taip pat aktualus lieka visuomenėje ir socialinis konstravimas, kuris parodo, kad laimės samprata taip pat yra socialiai konstruojama. Todėl iškeltas probleminis klausimas: Kaip konstruojama laimės samprata Lietuvos žiniasklaidoje? Tikslas: Išanalizuoti laimės sampratos konstravimą Lietuvos žiniasklaidoje. Pasiekiant tikslą, atskleidžiama sociologinė laimės samprata ir jos komponentai, apibūdinamas lietuvių laimingumas/nelaimingumas,...
Subjects
free text keywords: Sociology, Laimė, Laimingumas, Konstruktyvizmas, Žiniasklaida, Happiness, Feeling happy, Constructing, Media
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue