Sociodemografinių charakteristikų bei organizacinių veiksnių reikšmė darbuotojų seksualinio priekabiavimo supratimui

Master thesis Lithuanian OPEN
Salygienė, Audronė;
(2012)
  • Publisher: Vytautas Magnus University
  • Subject: Psichology | Seksualinis priekabiavimas darbe | Seksualinio priekabiavimo apibrėžimas | Seksualinio priekabiavimo supratimas | Individualūs veiksniai | Organizaciniai veiksniai | Sexual harassment at the workplace | Perception of sexual harassment | Sexual harassment awareness | Individual factors | Organizational factors

Tyrimo tikslas: įvertinti sociodemografinių charakteristikų bei organizacinių veiksnių sąsajas su darbuotojų seksualinio priekabiavimo supratimu. Tyrime dalyvavo 195 tirimieji: 136 moterys ir 59 vyrai, nuo 17 iki 75 metų amžiaus (amžiaus vidurkis (28,98). Seksuali... View more
Share - Bookmark