Javų agrofitocenozių produktyvumo tyrimai

Master thesis Lithuanian OPEN
Juknevičius, Algirdas;
(2009)
  • Publisher: Lithuanian University of Agriculture
  • Subject: Ecology and Environmental Studies | Žieminiai kvietrugiai | Žieminiai kviečiai | Vasariniai miežiai | Priešsėlis | Variacija | Preplants | Productive stipes | Corns | Variation | Crops

Tiriamojo darbo objektas – varpinių javų pasėliai smėlinguose Dzūkijos dirvožemiuose. Tyrimo tikslas – nustatyti pagrindinių produktyvumo rodiklių įtaką varpiniams javams. Tyrimo metodika. Tyrimas buvo atliktas viename ekologiniame ūkyje, tačiau šešiuose laukuose.... View more
Share - Bookmark