Tarptautinio turizmo raida ir vystymo prognozės Lietuvoje ir Lenkijoje

Master thesis Lithuanian OPEN
Veličkaitė, Dalia (2009)
 • Publisher: Mykolas Romeris University
 • Subject: Marketing and Administration | Atvykstamasis turizmas | Turizmo raida | Turizmo veiksniai | Infrastruktūra | Arrjiving tourism | Tourism development | Tourism factors | Infrastructure

Išanalizuota ir įvertinta Lietuvos ir Lenkijos atvykstamojo turizmo raida 2000- 2007m., užsienio turistų srautai, apgyvendinimo paslaugų paklausa, turistų tikslai ir kelionių transporto pasirinkimas, turistų išlaidos ir šalių turizmo pajamos, iškeltos atvykstamojo turizmo problemos bei pateikti jų sprendimo siūlymai.paskutinėje darbo dalyje buvo atliktos 2008- 2015metų Lietuvos ir Lenkijos turizmo raidos prognozės. In the final master work Lithuanian and Poland arriving tourism development in years 2000 - 2007was analyzed and evaluated, as well as foreign tourism streams, accomodation service demand, tourist objectives and tourtransportation choise, tourist expenditure and the tourism revenue.
 • Metrics
  1
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark