Tarptautinio turizmo raida ir vystymo prognozės Lietuvoje ir Lenkijoje

Master thesis Lithuanian OPEN
Veličkaitė, Dalia;
(2009)
  • Publisher: Mykolas Romeris University
  • Subject: Marketing and Administration | Atvykstamasis turizmas | Turizmo raida | Turizmo veiksniai | Infrastruktūra | Arrjiving tourism | Tourism development | Tourism factors | Infrastructure

Išanalizuota ir įvertinta Lietuvos ir Lenkijos atvykstamojo turizmo raida 2000- 2007m., užsienio turistų srautai, apgyvendinimo paslaugų paklausa, turistų tikslai ir kelionių transporto pasirinkimas, turistų išlaidos ir šalių turizmo pajamos, iškeltos atvykstamojo turiz... View more
Share - Bookmark