publication . Doctoral thesis . 2010

Investigation of supercapacitors with carbon electrodes obtained from argon-acetylene arc plasma

Kavaliauskas, Žydrūnas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 16 Dec 2010
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Disertacijoje nagrinėjama tematika yra susijusi su superkondensatorių formavimu ir jų tyrimais naudojant plazmines technologijas. Superkondensatorių elektrodams formuoti panaudota plazminio purškimo technologija. Anglis ant nerūdijančio plieno paviršiaus užnešta panaudojant atmosferinio slėgio argono-acetileno plazmą. Nikelio oksidui nusodinti ant anglies elektrodų paviršiaus panaudotas magnetroninio garinimo metodas. Įvertinta acetileno kiekio įtaka superkondensatorių elektrinėms charakteristikoms ir elektrodų struktūrai. Tai pat įvertinta nikelio oksido kiekio įtaka superkondensatorių anglies elektrodų elektriniams parametrams, struktūrai bei mikroreljefui. At...
Subjects
free text keywords: Physics, Superkonensatoriai, Plazma, Talpa, Supercapacitors, Plasma, Capacity
Related Organizations
40 references, page 1 of 3

3.1. Anglies elektrodų formavimo sistema........................................................................................40

3.2 Plonų NiO plėvelių nusodintų ant anglies paviršiaus formavimo įranga....................................41

3.3 Aanglies dangų paviršiaus ėsdinimo įrenginys...........................................................................44

3.4 Struktūrinė analizė Rentgeno spindulių difraktometru................................................................44

3.5 Skenuojanti elektroninė mikroskopija........................................................................................45

3.6 Ramano spektrinė analizė............................................................................................................46

3.7 Superkondensatoriaus elektrinių charakteristikų matavimas......................................................48

5.1 Profilio evoliucija vienalaikės spinduliuotės ir kondensacijos metu...........................................74

5.2 Reljefo skaičiavimas dangos anizotropinio augimo ir izotropinės erozijos metu.......................77

5.3 Skaičiavimo rezultatų sugretinimais su literatūroje rastais eksperimentiniais rezultatais...........79

5.4 C2H2 atomizacija atmosferinėje plazmoje...................................................................................81

5.5 Atominio reljefo susidarymo plazmoje mechanizmas................................................................85

5.6 Acetileno kiekio ir plazmotrono galios įtaka superkondensatorių parametrams.........................88

5.7 Nikelio oksido ant anglies elektrodų vaidmuo............................................................................91

5.8 Acetileno kiekio įtaka superkondensatorių parametrams, kai elektrodų paviršius buvo ėsdintas

40 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue