Oferta ir akceptas vartojimo sutartyse

Master thesis Lithuanian OPEN
Ežerskytė, Ramunė;
(2011)
  • Publisher: Mykolas Romeris University
  • Subject: Law | Oferta | Akceptas | Vartojimo sutartis | Offer | Acceptance | Consumer contract

Sutarčiai sudaryti paprastai reikia, kad viena šalis pasiūlytų sudaryti sutartį (oferta), o kita šalis sutiktų su pasiūlymu (akceptas). Sutarčių įvairovėje išskiriamos vartojimo sutartys, kurios dėl silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimo pasižymi tam tikrais y... View more
Share - Bookmark