publication . Article . 2008

Elements of marketing communication in the projects being run at Šiauliai University under the example of the projects of EU structural funds

Gyraitė, Lina; Bivainiennė, Lina;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  • Country: Lithuania
Abstract
Straipsnyje analizuojamas marketingo komunikacijos elementų taikymas Šiaulių universitete vykdomiems ES struktūrinių fondų projektams. Marketingo komunikaciją galima apibūdinti kaip būdą, kai naudojant įvairias komunikacijos priemones, pasiekiamos numatytos tikslinės auditorijos, perduodama reikalinga informacija ir taip siekiama jas paveikti. Straipsnyje teoriškai ir praktiškai analizuojamos marketingo komunikacijos Šiaulių universitete vykdomų ES struktūrinių fondų projektų pavyzdžiu. Mokslinės literatūros, dokumentų turinio analizė (žiniasklaidos bei internetinių straipsnių, įvairių dokumentų analizė), anketinė apklausa, ekspertų apklausa – pagrindiniai naudo...
Subjects
free text keywords: Marketingo tyrimas, Marketing research, Ekonominio vystymo projektai, Economic development projects
Related Organizations

DJQL]FMV UR HE FRPX 0DUNWLQJ HZ V YOG DUH LWRQ

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue