publication . Master thesis . 2011

The research of audit supply for the capital markets of Baltic countries

Černelis, Vidmantas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 14 Jun 2011
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Šiame darbe yra atskleidžiama ir analizuojama audito pasiūla tenkanti kapitalo rinkoms, nagrinėjama jos nepakankamumo problema. Darbo tikslas yra, įvertinus globalius audito pasiūlos pokyčius ir jų įtaką kapitalo rinkoms, atlikti audito pasiūlos ir auditoriaus pasirinkimo veiksnių Baltijos šalių kapitalo rinkoms tyrimą. Darbas skirstomas į tris pagrindines dalis. Pirmojoje dalyje apibūdinamas auditoriaus vaidmuo bei jo reikšmė ekonomikai, atskleidžiamas sisteminės rizikos, kylančios iš audito rinkos pasiūlos nepakankamumo, mastas, aptariamos pagrindinės priežastys, lemiančios esamą audito pasiūlos struktūrą. Antrojoje darbo dalyje analizuojamas darbo objektas – ...
Subjects
free text keywords: Economics, Auditas, Audito pasiūla, Audito rinkos koncentracija, Kapitalo rinkos, Baltijos šalys, Audit, Audit supply, Audit market concentration, Capital markets, Baltic countries
Related Organizations

1 pav. Audito ir ne audito paslaugų teikimo mokesčiai FTSE 1001 kompanijoms 1992 -2001 metais. % nuo bendrų mokesčių audito įmonėms

Pastaba: sudaryta autoriaus remiantis K. Robson, Ch. Humphrey, R. Khalifa ir J. Jones (2007)1 Pastaba: lentelė sudaryta autoriaus, remiantis U.S. Government Accountability Office, 2003; P. Sukhraj, 2007; P. Boyle,

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue