publication . Master thesis . 2013

Impact of Regional Online Media on Local Community Activism: The Case of Kaunas

Baranovas, Andrius;
Open Access Lithuanian
  • Published: 12 Jun 2013
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Šių dienų žiniasklaidos raidai labiau nei bet kada anksčiau lemiamos įtakos turi technologiniai pasiekimai – naujienų perdavimas auditorijai tampa vis greitesnis ir prieinamesnis, todėl keičiasi ir pats naujienų turinys bei jo kokybė. Interneto plėtra ir skaitmenizacija žiniasklaidai kelia tam tikrų iššūkių – labai svarbu ne tik kuo objektyviau perteikti informaciją, tačiau tą būtina padaryti ir kaip įmanoma įdomiau bei kokybiškiau, panaudojant kuo įvairesnes raiškos formas: straipsnius, nuotraukas, vaizdo medžiagą. Pastebima, kad šiandien prie šiuolaikinės auditorijos (ypatingai jaunesnės kartos) poreikių greičiausiai prisitaikančių medijų galima laikyti intern...
Subjects
free text keywords: Communication and Information, Regioninė žiniasklaida, Internetinė žiniasklaida, Vietinės naujienos, Local media, Internet media, Local news
Related Organizations

15. Giddens, A. (2005). Sociologija. Kaunas: Poligrafija ir informatika.

16. Gintautaitė, A. (2012). Spaudos atgavimo dieną - tušti regioninių dienraščių pirmieji puslapiai. Prieiga per internetą: http://vz.lt/article/2012/5/7/spaudos-atgavimo-diena-tustiregioniniu-dienrasciu-pirmieji-puslapiai#ixzz2TBgH2OMM. Žiūrėta 2013 vasario 21 d.

Any information missing or wrong?Report an Issue