publication . Master thesis . 2014

Kompostų įtaka sunkiųjų metalų kiekio kaupimuisi aliejinių moliūgų (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) vaisiuose

Neverauskaitė, Lina;
Open Access Lithuanian
  • Published: 16 Jun 2014
  • Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  • Country: Lithuania
Abstract
Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami aliejinių moliūgų sausųjų medžiagų, sunkiųjų metalų: kadmio, švino, chromo, vario, cinko ir nikelio duomenys, gauti juos auginant augalinių ir komunalinių atliekų kompostuose. Darbo objektas – aliejiniai moliūgai (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) ‘Olivia’, auginti augalinių ir komunalinių atliekų kompostuose. Darbo metodai. Standartiniais metodais tirta sausųjų medžiagų kiekis aliejinio moliūgo minkštime, žievėje ir sėklose. Sunkiųjų metalų kiekis nustatytas induktyvinės plazmos masės spektrometrijos metodu (LST EN 15621:2012). Analizės atliktos LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje. Darbo rezultatai. Naudo...
Subjects
free text keywords: Agronomy, Sunkieji metalai, Aliejiniai moliūgai, Augalinių ir komunalinių atliekų kompostai, Heavy metals, Oil pumpkins, Vegetable and municipal waste composts
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue