Laatu- ja validointitoiminta elintarviketeollisuudessa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Vanhatalo, Heidi (2017)
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyö laadittiin Zeus Tech Oy:n toimeksiannosta. Zeus Tech Oy tuottaa validointi-, mittaus-, testaus- ja laadunvarmistuspalveluja lääke- ja bioteollisuuden, sekä elintarviketeollisuuden alojen toimijoille. Tarkoituksena oli selvittää laatu- ja validointitoiminnan... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2017)
  • Cite this publication