publication . Other literature type . 2010

Toimivat työelämäyhteistyön muodot: vaatetusalan, tietotekniikan ja maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmien ristiinarviointiraportit

Heikkilä, Johanna;
Open Access Finnish
  • Published: 24 Sep 2010
  • Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Abstract
Tämä julkaisu kokoaa vaatetusalan koulutusohjelman, tietotekniikan koulutusohjelman ja maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman ristiinarviointien raportit. Ristiinarvioinnit toteuttivat arviointiryhmät, joissa oli puheenjohtajana yksikön johtaja ja jäseninä johtajia, päälliköitä, yliopettajia, lehtoreita, projektihenkilöstöä, tukipalveluiden edustajia sekä opiskelijoita. Henkilöstön ja opiskelijoiden laaja-alainen osallistuminen tuo arviointi- ja palautetiedon yhteisön saataville ja samalla mahdollistuu arviointiosaamisen lisääntyminen koko korkeakoulussa. Raportit nostavat esille koulutusohjelmien vahvuuksia ja kehittämishaasteita sekä antavat suuntaa koko ammatt...
Subjects
free text keywords: kehittäminen, tietotekniikka, työelämä, arviointi, ammattikorkeakoulut, koulutusohjelmat, maaseutuelinkeinot, yhteistyö, laatujärjestelmät, vaatetusala
Download from
Theseus
Other literature type . 2010
Provider: Theseus
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue