The study of online hospitality exchange : The case of couch surfing network

Bachelor thesis English OPEN
Zaki, Taher (2015)
 • Publisher: Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Subject: matkailu | Internet | matkailijat | motivaatio | edut | haastattelututkimus | turism | resenärer | motivation | fördelar | intervjuundersökning

The work presented here firstly aims at creating awareness about the whole concept of ‘couch surfing,’ relatively a new phenomenon when seeking ‘alternative’ and inexpensive ways to travel to new destinations. This particular research work outlines the emphasis and prospects of alternative ways to travel nowadays. It then progresses to explaining about the couch surfing idea, how it functions as well as its benefits and criticisms. The theoretical framework of this research is based on the motivation factors that are involved when traveling in alternative ways, classifying the traveler’s behavior, interests and experiences along with the factors behind the increase in popularity of social online hospitality networks amongst participants. The research was conducted by qualitative research, interviewing eight active couch surfing members. A questionnaire was prepared and provided to participants, which aimed at finding out their awareness of travel characteristics. However the core findings were based on the motivational and social exchange factors involved when using couch surfing along with its benefits. The researcher’s own experience and thoughts were also shared briefly. The results of the study and research indicate great enthusiasm and trust towards such online hospitality networks and alternative ways to travel (couch surfing) as well as meeting and staying with strangers while traveling abroad. Suggestions were also provided by the participants and the researcher as to how to achieve a positive and enriching experience when traveling and using the couch surfing network. Työ esitetään tässä ensinnäkin pyritään luomaan tietoisuutta koko käsite "sohvalla surfing," suhteellisen uusi ilmiö, kun haetaan "vaihtoehtoinen" ja edullisia tapoja matkustaa uusiin kohteisiin. Tämä erityisesti tutkimustyön hahmotellaan painopiste ja näkymiä vaihtoehtoisia tapoja matkustaa nykyään. Se sitten etenee selittää noin sohvalla surfing Idea, miten se toimii samoin kuin sen hyödyt ja kritiikkiä. Teoreettinen viitekehys tutkimustyö perustuu motivaatio tekijöitä on-listuu matkoilla vaihtoehtoisesti luokittelemalla matkustajat käyttäytyminen, intressit ja kokemukset sekä tekijöitä kasvu suosio sosiaalisten verkossa vieraanvaraisuuden välisiä verkostoja osallistujien. Tutkimus toteutettiin avulla laadullisen tutkimuksen, Inter-katselu 8 aktiivinen sohvalla surfing jäseniä. Kyselylomake on laadittu ja toimitettu osal-housut, joka perustuu löytää tietoa heidän tietoisuuttaan matkustaa ominaisuuksia. Miten aikojen ydin päätelmät perustuivat motivoivaa ja sosiaalisen vaihdon tekijöitä mukana käyttäen sohvalla surfing sekä sen hyödyt. Tutkijan oma kokemus ja ajatuksia myös jaettu lyhyesti. Tutkimuksen tulokset ja tutkimus osoittaa suurta innostusta ja luottaa kohti tällaista verkossa vieraanvaraisuuden verkkojen ja vaihtoehtoisia tapoja matkustaa (sohva surffaus) sekä kokous ja majoittuminen tuntemattomien matkoilla ulkomailla. Ehdotuksia saatiin myös osallistujien ja tutkijan siitä, miten saavuttaa positiivinen ja rikastuttava kokemus matkoilla ja käyttää sohvalla surfing verkkoon.
 • Metrics
  2
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark

 • Download from
  Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
 • Cite this publication