Tillverkningsmetod för tillverkning av däcksluckor med glas

Bachelor thesis Swedish OPEN
Gripenberg, Lars (2010)
  • Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  • Subject: komposiitit | vaikutukset | veneenrakennus

Arbetet går ut på att hitta ett system för att tillverka däcksluckor med glas internt på Nautor. Detta är idag en produkt som vi köper utifrån av en extern leverantör till höga priser därför att vi inte själva har ett fungerande koncept för dylika produkter. Arbetet består av att kartlägga vilka olika tillverkningsmetoder som finns som är lämpade för detta ändamål, (Handlaminat, Injecering, Prepreg, mm). En eller två tillverkningsmetoder väljs ut och därefter tillverkas ett provexemplar med denna/dessa metoder och utvärderas efteråt. En lönsamhetskalkyl kan även ingå för att se om det är lönsamt att börja tillverka denna produkt själv. Detta är ett arbete som vi nödvändigt borde få utfört på Nautor och jag tror att ifall man får fram ett fungerande system för detta så kunde även metoden användas på en hel del andra produkter på våra båtar! The objective of this thesis was to find a system to start production of deck hatches made of glass at the Nautor boat yard. Today this product is bought from subcontractors. The first part of the study was to analyze different methods that can be used in producing this product. That is hand lamination, injection, prepreg and sprint methods. The second part was a detailed study and a practical test of one production method. This study is very important for the company. If one of these methods is useful to produce the hatches, it can also be used for the manufacturing of other components. The manufacturing costs are important and a price calculation should be very interesting. Bilaga 5. Tillverkning av testlucka, är hemligstämplat av beställaren.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2010)
  • Cite this publication