iOS game development : Mobile game development with Swift programming language and SceneKit framework

Bachelor thesis English OPEN
Koskenseppä, Juuso (2016)
  • Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

The purpose of the thesis was to create an iOS game that could be deemed complete enough, so it could be published in Apple’s App Store. This meant fulfilling different guide-lines specified by Apple. The project was carried out by using Apple’s new Swift programming language and SceneKit framework, with an intention to see how they work for iOS game development. The immaturity of Swift programming language led to several code rewrites, every time a newer Swift version was released. There could have also been a reason to consider using protocol oriented programming instead of object oriented programming, to make the code simpler. The results of an user testing that was performed for the project revealed that it still needs better instruction before it can be considered to fulfil all Apple’s guidelines. The thesis showed that Swift programming language and SceneKit framework could be used to program an iOS game that fulfils Apple’s guidelines without a big challenge. Also no compromises with the game design were required because of them. Insinöörityön tarkoituksena oli luoda iOS-peli, jota pystyttäisiin pitämään tarpeeksi valmiina, että se voitaisiin julkaista Applen App Storessa. Tämä tarkoitti erilaisten Applen määrittämien ohjeistuksien täyttämistä. Työ toteutettiin käyttäen Applen uutta Swift-ohjelmointikieltä ja SceneKit-sovelluskehystä, ja siinä tutustuttiin niiden toimintaan iOS-pelinkehityksessä. Swift-ohjelmointikielen epäkypsyys johti useisiin koodin uudelleenkirjoituksiin aina, kun kielestä julkaistiin uusia versioita. Työssä olisi myös voinut olla syytä harkita protokolla-ohjelmoinnin käyttöä olio-ohjelmoinnin sijaan, jolloin koodista olisi voinut saada vielä yksinkertaisempaa. Pelille tehty käyttäjätestaus paljasti, että se kaipaa vielä parempia ohjeistuksia, ennen kuin sen voidaan todeta täyttävän kaikki Applen ohjeistukset. Insinöörityö osoitti, että Swift-ohjelmointikieltä ja SceneKit-sovelluskehystä voidaan käyttää ilman suuria haasteita Applen ohjeistuksien mukaisen iOS-pelin ohjelmointiin. Niiden takia ei tarvinnut tehdä kompromisseja peliä suunniteltaessa.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication