Videopelikerronnan potentiaali ja mahdollisuudet : interaktiivinen tarinankerronta videopeleissa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Koljonen, Topi (2015)
  • Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tarkastelen opinnäytetyössäni tarinavetoisten videopelien interaktiivista tarinankerrontaa ja nostan esille sen potentiaalin. Videopeleillä ja peleillä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä pelejä, joiden pelaamiseen tarvitaan käyttäjäänsä reagoiva käyttöliittymä sekä näyttöpääte. Vertailemalla peli- ja elokuvakerrontaa esitän tarinankerronnallisen kehittämisehdotuksen siitä, kuinka videopeleissä on mahdollista kertoa tietynlaisia tarinoita muita formaatteja paremmin. Olen tehnyt opinnäytetyötä varten kirjallisen peliadaptaation Hurt Locker -elokuvasta, jonka avulla avaan kehittämisehdotukseni toimivuutta. Tämä adaptaatio toimii opinnäytetyöni teososana, ja ehdottamani pelilliset ominaisuudet nojaavat vahvasti omaan 22-vuotiseen kokemukseeni videopeleistä ja niiden pelimekaniikasta. Tarinan kuljettamisessa sovellan käsikirjoittamisen dramaturgisia työkaluja. Adaptaatiossa on huomioitu alustojen teknilliset ja budjetilliset rajoitteet. Videopelit ovat suhteellisen nuori ala, eikä niiden täyttä tarinankerronnallista potentiaalia ole mielestäni vielä hyödynnetty. Alalla liikkuu paljon rahaa ja se etsii jatkuvasti uusia innovaatioita. Teknisten virstanpylväiden tavoittelussa tarinankerronta jää helposti taka-alalle, mutta panostaminen vahvaan tarinankerrontaan tekee nousuaan. Toivon tämän opinnäytetyön avaavan pelien mahdollistamia tarinankerronnallisia elementtejä, joita hyödyntämällä tarinan samaistuttavuus ja kokemuksellisuus voidaan nostaa uudelle tasolle. In my final project, I examine story-driven video games and their interactive storytelling in order to highlight their potential. I use the term ”video games” to refer to electronic games that require a user interface and a screen. By comparing the storytelling in video games and movies, I present my storytelling argument about how video games can tell a certain kind of story better than any other medium. To demonstrate my point, I have made a game adaptation of the movie Hurt Locker. My examples and suggestions for game mechanics are based on the experience and knowledge that I have gathered by playing video games for two decades. I have also taken into account the technical limitations and budget for creating such a game. Video games are a relatively young medium, and I genuinely think that their full potential has not yet been reached. The industry is constantly looking for innovations, and I think that storytelling could be the next big thing. I hope that my final project will clarify all those unique and amazing qualities that video games have. By learning about those qualities, and using them, we could bring storytelling to a whole new level.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
  • Cite this publication