Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

Bachelor thesis Swedish OPEN
Frank, Morgan (2017)
  • Publisher: Högskolan på Åland

Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen s... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2017)
  • Cite this publication