Koulunuorisotyön kehittäminen Porukalla pääosaan -hankkeessa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Kemppilä, Judit;
(2018)
  • Publisher: Humanistinen ammattikorkeakoulu

Tässä opinnäytetyössä arvioin Porukalla pääosaan -hankkeessa toteutettuja koulunuorisotyön aktiviteetteja. Lisäksi esitän koulunuorisotyötä koskevia kehitysehdotuksia tutkimustulosten ja tietopohjan avulla. Tietopohjassa käyn läpi monikulttuurista nuorisotyötä, koulunuo... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2018)
  • Cite this publication