Vuonna 2011 perustettavan kreikkalaisen lounasravintolan palvelukonseptin testaus

Bachelor thesis Finnish OPEN
del Toro Törmä, Maria (2011)
  • Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla, onko Punavuoren alueella kysyntään kreikkalaiselle lounasravintolalle. Tutkimuksessa tutkittiin valittua palvelukonseptia sekä kartoitettiin potentiaalisia kohderyhmiä, jotka voisivat olla sopivia asiakkaita lounasravintolalle. Kreikkalainen lounasravintola Yassu Gyros Oy perustetaan vuoden 2011 aikana. Yritys tarjoaa tuoreista raaka-aineista valmistetun monipuolisen kreikkalaisen lounaan viitenä päivänä viikossa. Ravintolan erikoisuutena ovat gyrokset. Aluksi ravintola toimii ainoastaan lounasravintolakonseptilla, mutta tulevaisuudessa tavoitteena on pidentää aukioloaikoja sekä laajentaa toimintaa Suomen suurimpiin kaupunkeihin kuten esimerkiksi Tampereelle tai Turkuun. Yrityksen tavoitteena on olla Helsingin suosituin lounasravintola vuoteen 2014 mennessä. Tutkimukseen valittiin mukaan Punavuoresta kolme katua, jotka olivat Merimiehenkatu, Punavuorenkatu ja Iso-Roobertinkatu. Näillä kaduilla toimivat yritykset kartoitettiin Internetistä Eniro.fi–sivuston avulla. Yritysten Internet-sivuilta etsittiin henkilöt, joille lähetettiin kyselylomake sähköpostilla. Kyselylomake käsitteli vastaajien demografisia eli väestöllisiä tekijöitä, lounastottumuksia, mielipiteitä kreikkalaisesta ruuasta, valitun palvelukonseptin yleispiirteitä sekä lounaan hintatasoa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että Punavuoren alueella on kysyntää kreikkalaiselle lounasravintolalle. Kohderyhmiksi muodostui kaksi ryhmää; 35—44-vuotiaat henkilöt, jotka pitävät kreikkalaisesta ruuasta, työskentelevät alueella yrittäjinä, alemmassa johdossa tai asiantuntijoina. Toisena kohderyhminä ovat henkilöt, jotka kertoivat, että Punavuoren lounastarjonta on tällä hetkellä keskinkertainen tai yksipuolinen. Nämä henkilöt eivät osanneet nimetä suosikkilounasravintolaa alueelta ja söivät huonon tarjonnan vuoksi lounasta ulkona vain harvoin. Kyselyyn vastanneet henkilöt kaipaavat peruslounasravintolaa, jonne on helppo tulla. Lisäpalveluiden osalta kiinnostusta löytyi lounaiden kuljetuksille. Vastaajat näkivät tärkeiksi lounasravintolan oikeanlaisen valaistuksen, kreikkalaisen tunnelman, viihtyisän sisustuksen sekä palvelualttiin henkilökunnan. The testing of a service concept for a Greek lunch restaurant being opened in 2011 The purpose of this thesis is to study with the help of an email based questionnaire, is there demand for a Greek lunch restaurant in the area of Punavuori. In addition the purpose of the study is to test the selected service concept and try to find the right segments which might be potential to use the lunch services. The Greek lunch restaurant Yassu Gyros Ltd will be founded during 2011. The company offers five days a week a versatile Greek lunch made of fresh ingredients - the specialty being gyros. At first the restaurant will only be serving lunch but in the future the goal is to expand the opening hours and to expand the operation to the biggest cities in Finland such as Tampere and Turku. The goal for the company is to be the most popular lunch restaurant in Helsinki by 2014. In the quantitative research was chosen three streets from Punavuori which were Merimiehenkatu, Punavuorenkatu and Iso-Roobertinkatu. The companies on these streets were picked from the Internet with help of Eniro.fi. The people to whom the email questionnaire was sent to were found from the companies own web pages. The questionnaire included questions about demographical features, lunch habits, opinions about Greek food, service concept and pricing. In the research was found that there is a demand for a Greek lunch restaurant in the area of Punavuori. The research brought up two segments: 35 to 44 year old people, who like Greek food, work in the area as entrepreneurs, in lower management or as specialists. The other segment is people, who are not satisfied with the present lunch restaurants in Punavuori. These people were not able to name their favorite lunch restaurant and because of it rarely ate lunch out. For the part of the service concept the research pointed out that the people ask for a basic lunch restaurant which is easy to reach. Some of the people were interested in delivery. The people found important the proper lighting, the Greek atmosphere, cozy interior and good service.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2011)
  • Cite this publication