Teematapahtuma Space Bowling & Billiardsiin

Bachelor thesis Finnish OPEN
Filppu, Mika (2014)
  • Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Subject: teemapäivät | tapahtumatuotanto | tapahtumat | markkinointi | ravintolat

Tässä opinnäytetyössä esitellään suunnitelma täysin uudenlaisen teematapahtuman järjestämiseksi ja markkinoimiseksi Space Bowling & Billiardsiin, Tampereelle. Työssä teoriaosuus koostuu markkinoinnista, tapahtuman järjestämisestä, sekä benchmarkingista. Markkinointiosuus sisältää markkinoinnin määritelmän, perusteet, markkinoinnin kehityksen nykypäivään asti, sekä markkinoinnin kilpailukeinot ja sissimarkkinointia. Tapahtuman järjestäminen käydään läpi vaihe vaiheelta suunnitteluvaiheesta jälkimarkkinointiin asti. Työn empiirisen osuuden tuotos on valmis suunnitelmapohja helmikuussa 2015 järjestettävää lasten teematapahtumaa varten. Ideoita suunnitelmaa varten haettiin benchmarkingin avulla kilpailevasta yrityksestä. Työ sisältää suunnitelmat tapahtuman markkinoimiseksi, sekä suunnitelman tapahtumakäsikirjoituksen toteutuspäivälle. Valmista suunnitelmaa on kommentoinut toimeksiantajan ravintolapäällikkö, jonka pohjalta on tehty suunnitelman SWOT-analyysi. Space Bowling & Billiards pyrkii lasten teematapahtuman avulla nostattamaan positiivista mainetta ja hankkimaan lisää lapsiperheitä asiakkaaksi. Jos tapahtuma onnistuu, tullaan se järjestämään myös Suomen muissa Space Bowling & Billiards – ravintoloissa. This thesis presents a planning and marketing plan for a totally non-traditional theme event at Space Bowling & Billiards, Tampere. The theoretical framework of the thesis deals with marketing, event arranging and benchmarking. The marketing section examines the definition of marketing, fundamentals of marketing, the development of marketing to the present day, competitive tools of marketing and guerrilla marketing. Step by step, the event arranging will be presented from planning point to post-marketing stage. The output of the empirical part is a completed planning basis for a kids’ theme event in February 2015. A benchmark visit was also made for getting some new ideas for planning. The planning basis includes planning for event marketing and a manuscript for the day of the event. The completed planning basis has been commented by the mandator’s restaurant manager. A SWOT analysis is made based on the restaurant manager’s comments. Space Bowling & Billiards aims to raise positive reputation with the kids’ theme event and they also aim at acquiring new families with children to their customer base. If the event is successful, it will be arranged also in other Space Bowling & Billiards restaurants around Finland.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2014)
  • Cite this publication