Nasta- ja kitkarenkaiden vertailu

Bachelor thesis Finnish OPEN
Sairanen, Henri (2011)
  • Publisher: Mikkelin ammattikorkeakoulu
  • Subject: renkaat | nastarenkaat | kitkarenkaat | vertailu

Suomen talvi-ilmasto asettaa erityisvaatimuksia henkilöautojen renkaille. Jäisillä teillä ajamiseen vaaditaan renkaalta erityisominaisuuksia, jotta sujuva ja turvallinen liikenne on mahdollista. Autoilijat käyvät jatkuvasti keskustelua siitä, kumpi rengas on parempi talviajoon, nastarengas vai kitkarengas. Työni tarkoitus oli koota yhteen eri tutkimuksissa ilmi tullutta tietoa nasta- ja kitkarenkaista ja vertailla renkaiden hyviä ja huonoja puolia. Tämä työ on toteutettu itsenäisesti perehtymällä alan kirjallisuuteen. Lähteinä olen käyttänyt mm. VTT:n tutkimusraportteja, aikaisempia opinnäytetöitä, rengasvalmistajien internetsivuja ja autoalan lehtiä. Tutkimuksia on tehty renkaiden ympäristövaikutuksista, kuten renkaiden tienkuluttavuudesta, liikennemelusta ja katupölyn muodostuksesta. Autoalan lehdet testaavat vuosittain uusimmat talvirenkaat ja vertailevat kattavasti renkaiden pito-ominaisuuksia eri alustoilla. Tuloksista selviää, että kitkarenkaiden ympäristövaikutukset ovat pienempiä kuin nastarenkailla. Nastarenkaiden suurin haitta on teiden kuluminen, myös vierintämelu ja katupölyn muodostus on suurempaa kuin kitkarenkailla. Kitkarenkaat ovat myös polttoainetaloudellisempia. Pitotesteissä suurimmat erot nastarenkaiden hyväksi tulevat jääpinnalla. Lumialustoilla renkaiden erot jäävät pieniksi. Kitkarenkaiden hieman arvaamattomasta käytöksestä johtuen ne sopivat parhaiten kokeneemmille autoilijoille. Nastarenkaat toimivat tasaisemmin kelien vaihdellessa ja antavat parhaan pidon hankalimmissa olosuhteissa. Finnish winter weather sets special requirements for passenger car tires. Driving on icy roads requires special properties of tire, that a smooth and safe traffic is possible. Motorists are continuing the debate about which tire is better for winter driving, studded tire or friction tire. In this thesis I bring together the various studies about studded tires and friction tires. This thesis has been carried out independently by studying the relevant literature. Sources of information I have used research reports, previous thesis works, tire manufacturers web sites and automotive magazines. Researches have been made about tires environmental effects and grip properties on different road surfaces. The results shows that environmental impacts of friction tires are smaller than studded tires. Studded tires causes road wear, and also the rolling noise and road dust formation is greater than the friction tires. Friction tires are also more fuel-efficient. In driving tests studded tires have more grip on ice road surface. On snow surface there are no big differences between studded and friction tires. Friction tires a little unpredictable behavior due to, they are best suited for experienced drivers. Studded tires work more smoothly varying weather conditions, and provide the best traction in severe conditions.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2011)
  • Cite this publication