VERTAISTUEN MERKITYS ALLASTERAPIARYHMÄÄN OSALLISTUNEILLE AVH-KUNTOUTUJILLE

Bachelor thesis Finnish OPEN
Keronen, Annika (2013)
  • Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
  • Subject: fysioterapia | aivohalvaus | aivoverenkiertohäiriöt | potilaat | kuntoutus | vesiliikunta | ryhmäkuntoutus | vertaistuki

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä vertaistuki merkitsee allasterapiaryhmään osallistuville aivoverenkiertohäiriöstä (AVH) toipuville kuntoutujille. Toisena tavoitteena oli ottaa selvää, onko ryhmässä toteutettu allasterapia AVH–kuntoutujien mielestä tehokas kuntoutusmuoto. Opinnäytetyö toteutettiin lokakuun 2012 ja toukokuun 2013 välisenä aikana. Opinnäytetyön aineisto koottiin kirjallisuuskatsauksen sekä kahden ryhmässä toteutetun teemahaastattelun avulla. Haastattelut toteutettiin keväällä 2013 AVH–kuntoutujien vertaisryhmälle suunnatun allasterapiatoiminnan aikana. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin erityisesti vertaistukeen, aivoverenkiertohäiriöihin sekä allasterapian vaikuttavuuteen. Erityisesti yleistä vertaistuen merkitystä on käsitelty paljon kirjallisuuskatsauksen yhteydessä. Ryhmähaastatteluissa ilmeni, että vertaistuen merkitys on äärimmäisen suuri ja myös ryhmässä toteutettu allasterapia koettiin erittäin hyvänä kuntoutusmuotona yksilön kuntoutumisen kannalta. Vastaavanlaista toimintaa ei Pohjois-Karjalan alueella vielä tarjota, joten tarkoituksena on viedä tutkimustulosta eteenpäin, jotta AVH–kuntoutujille merkityksellistä ryhmässä toteutettavaa allastoimintaa voitaisiin kehittää. The aim of the thesis was to explore the significance of peer support for stroke rehabilitees participating in aquatic therapy group. Another aim was to discover whether, according to the rehabilitees, an aquatic therapy group is an efficient rehabilitation method. The study was carried out between October 2012 and May 2013. The material for the study was collected through a literature review and thematic interviews. The interviews were carried out among the rehabilitees during two aquatic therapy sessions. The literature review focused on peer support, cerebrovascular disorders, and the efficacy of aquatic therapy. The literature review revealed that peer support in general is significant for the rehabilitees. The results of the group interviews indicated that the significance of peer support is of utmost importance and aquatic group therapy was perceived as a very good rehabilitation method at the individual level. Similar sessions are not yet available in North Karelia. Consequently, the results of the study will be disseminated to promote the implementation and initiation of aquatic therapy group sessions significant to stroke rehabilitees.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication