Terveysvalvonnan prosessien kehittäminen asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta

Bachelor thesis Finnish OPEN
Salokangas, Susanna (2012)
  • Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Subject: elintarvikevalvonta | asiakastyytyväisyys

Tässä työssä laadittiin ja toteutettiin Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos kuntayhtymän (PoSan) ympäristöpalveluiden elintarvikevalvonnan asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskysely suunnattiin elintarvikealan toimijoille. Tavoitteena oli selvittää onko elintarvikevalvonta palveluna tasa-arvoista, laadukasta ja nopeaa. Kysely suoritettiin kirjekyselynä touko-kesäkuulla 2010. Kyselyyn valittiin 55% elintarviketoimijoista, vastauksia saatiin 91 kpl. PoSan elintarvikevalvontaa arvioitiin mm. luotettavaksi, sujuvaksi ja henkilökunnan palveluasennetta ja vuorovaikutustaitoja hyviksi. PoSan elintarvikevalvonta oli asiakkaiden mukaan laadukasta, tasapuolista ja nopeaa mutta kallista. Useissa kommenteissa asiakas ilmoitti toivovansa koulutusta ja neuvontaa lainsäädännöstä ja uusista ohjeista, mutta koulutus ei kuulu terveysvalvonnan perustehtäviin. Kyselyn perusteella päätettiin kehittää internetsivustoja ja mahdollisesti järjestää esimerkiksi pienimuotoisesti koulutustilaisuuksia kohdennetulle ryhmälle. This research project was designed to deliver a customer satisfaction survey for Pohjois-Satakunta peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä(PoSa), which is a service provider of basic health services across several municipalities, and specifically for the environmental services department’s food control and monitoring unit. The customer satisfaction survey was directed to operators in the food and drink industries. The aim of the survey was to establish whether food control and monitoring services are provided equally and are of good quality and delivered efficiently. The customer satisfaction survey was conducted as a postal questionnaire during May to June 2010. Fifty-five percent of the food and drink industry operators were selected to participate in the survey, and a total of 91 responses were received. The food control and monitoring services of PoSa were assessed to be, among other things, transparent and straightforward, and the approach and interactions of the customer service staff were good. The results of the survey showed that customers’ experience of PoSa food control and monitoring are of good quality, equal and timely, but that they are expensive. In the comment section of the survey many participants expressed their wish for training, legal advice and updated guidelines, however, training is not part of food control and monitoring services. Based on the survey results, a decision was made to develop the internet site further and, for example, potentially organise small training sessions for targeted groups.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2012)
  • Cite this publication