Akryyli- ja deflex -osaproteesit : valmistusvaiheiden vertailu

Bachelor thesis Finnish OPEN
Akhi, Mateen (2014)
  • Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vertailla akryyli- ja deflex-osaproteesien valmistusvaiheita ja tuoda esille niiden eroavaisuuksia. Akryyliä on käytetty pitkään hammasproteesien materiaalina, ja sillä on saatu hyviä hoitotuloksia. Materiaalin kovuudesta johtuen osa potilaista pitää sitä kuitenkin epämiellyttävänä. Näin ollen olisi hyvä löytää myös muita uusia materiaaleja osaproteesien valmistukseen. Deflex on materiaalina pehmeää ja kestää hyvin hammasproteeseihin kohdistuvaa purentavoimaa, joten sitä voidaan käyttää vaihtoehtona akryylille potilaan niin toivoessa. Työssä vertaillaan aluksi akryyli- ja deflex-osaproteesien valmistuksen retentio- ja parallelisaatio vaiheita, minkä jälkeen vertaillaan hampaiden asettamisvaiheita ja kyvettiin laittoa sekä prässäysvaihetta. Lopuksi vertaillaan viimeistelyvaihetta. Asetteluvaiheessa tärkein eroavuus valmistusmenetelmien välillä on pinteiden valmistus, koska deflex- osaproteesissa pinne muotoillaan vahasta, kun taas akryyli-osaproteesissa se muotoillaan metallilangasta. Valmistusvirheen esiintyessä akryyli-osaproteesissa se voidaan korjata jälkikäteen, mutta deflex-osaproteesissa korjaaminen ei ole mahdollista jälkeenpäin. Toinen keskeinen ero asetteluvaiheessa on pinteiden asemoituminen, joka suoritetaan akryyli-osaproteesin valmistuksessa, mutta ei deflex-osaproteesissa. Prässäysvaiheessa tukilangan asettaminen akryyli-osaproteesissa on suositeltavaa, koska tukilanka lisää osaproteesin kestävyyttä. Deflex-osaproteesissa ei puolestaan tarvitse asentaa tukilankaa. Myös prässäysaika on perinteisessä osaproteesissa pidempi kuin deflexosaproteesissa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että akryyli- ja deflex-osaproteesien valmistusvaiheiden eroavuus on merkittävää tietyissä työvaiheissa, ja molempia materiaaleja voidaan esittää käytettäväksi proteesien tekoon hammasteknikoille. The aim of this thesis is to find the differences in the manufacturing process between deflex and acrylic partial dentures by comparing their respective manufacturing processes. Acrylic denture material has long been in use, and it has yielded good results, but the hardness of the material can cause unpleasant feelings in some patients. Thus, now is the time to find the new materials for manufacturing of partial dentures. Deflex material is soft and it supports the bite forces caused by occlusion, so this material can be suggested to patients if their condition requires such treatment. Retention and parallelization steps were compared in the first phase, followed by the comparison of teeth setting phases. In the following phase, the placement of injection moulding as well as the pressing stage were compared between the deflex and acrylic partial dentures. The finishing phase was the last stage of comparison. The brackets are sculpted from wax for deflex partial dentures, whereas they are made from metal for acrylic partial dentures. This proved to be the most critical difference between the manufacturing of the brackets. Therefore, in case of manufacturing errors within the acrylic partial dentures, these brackets can be fixed afterwards. However, this is not the case with deflex partial dentures. In the teeth setting phase, the most crucial difference is the placement of brackets. This step is performed for acrylic partial dentures, however not for deflex partial dentures. Due to its ability to increase durability of the partial dentures, it is advisable to place a support string during the pressing phase in acrylic partial dentures. This step is not necessary in deflex partial dentures. Also, the pressing time is longer in traditional partial dentures than in deflex partial dentures. In conclusion, it can be stated that there are significant differences in certain manufacturing steps between acrylic partial dentures and deflex partial dentures. As a material, deflex partial dentures are soft, therefore this should be presented as an option to the patient.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2014)
  • Cite this publication