M Road Oy: Arvo-ja laatudokumentti

Bachelor thesis Finnish OPEN
Röynä, Mira (2017)
  • Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön aiheena on yrityksen arvot ja laatutekijät. Opinnäytetyön tutkimuksellinen näkökulma syntyy konstruktiivisesta tutkimuksesta sekä kyselystä ja tiimityöskentelystä. Työssä tutustutaan tarkasti arvojen ja laatutekijöiden teoriaan, joiden pohjalta analysoidaa... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2017)
  • Cite this publication