Launeen keskuspuiston visuaalinen ilme ja infografiikka

Bachelor thesis Finnish OPEN
Virtanen, Jenni (2013)
  • Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
  • Subject: informaatiografiikka | opasteet | käyttögrafiikka | puistot | visuaalinen viestintä | identiteetti | piktogrammit | kaupunkiympäristö | opaskartat | typografia | logot

Opinnäytetyön aiheena on suunnitella Launeen keskuspuistolle visuaalinen ilme ja sitä noudattavat sovellukset. Visuaaliseen ilmeen suunnitteluun kuuluu logon, typografian ja tunnusvärien suunnittelu. Sovelluksissa painotan erityisesti informatiivisia sovelluksia, kuten opastejärjestelmää, aluekarttaa ja infotaulun asettelua. Itse työ on konseptisuunnitelma. Opinnäytetyötäni varten olen tutkinut suomalaisia teema- ja kaupunkipuistoja ja niiden visuaalisia ilmeitä. Painotin tutkimuksessani erityisesti suomalaisia kaupunkipuistoja, sillä ne muistuttavat niin sovelluksiltaan kuin sijainniltaankin eniten Launeen keskuspuistoa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää Launeen keskuspuiston visuaalinen identiteetti ja sen vaikutus puiston visuaalisen ilmeen rakentamiseen. Tutkimukseni koostuu puistojen visuaalisen identiteetin tutkimisesta ja siihen liittyvästä pohdinnasta. Tutkin, miten puiston teema ja tyyli, kohderyhmä ja puiston ympäristö vaikuttavat puiston visuaalisen identiteetin rakentamiseen ja sen konkretisoimiseen visuaaliseksi ilmeeksi puistossa ja sen sovelluksissa. Puistotutkimuksen ohella olen tutkinut myös opastejärjestelmiä käsittelevää kirjallisuutta, jota olen hyödyntänyt konseptini informatiivisten sovelluksien suunnittelussa. The goal in this graduate project was to design visual identity and it’s applications for Laune Central Park. The whole visual identity consists of designing a logo, typography and identification colours. Instead of the visual side, I’m focusing more on the visual side of the applications which consists of the signage system, map of the area, and a layout for the information screen. This thesis production is based on a concept. I researched visual identities of various Finnish theme and city parks for this product, concentrating mainly on city parks for them being more similar to Laune Central Park in their applications and positions. This study’s aim is to reveal the new identity for Laune Central Park and how it affects the final design of the identity. The written part of this graduation project consists of researching visual identity and thoughts it brought up. In it I’m studying how theme and style, main target group and surroundings of the park affect the design process itself. Along with researching parks I have studied literature on designing signage systems and applied this knowledge in creating informative applications for Laune Central Park.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication