Mac OS X ja tietoturva

Bachelor thesis Finnish OPEN
Herranen, Joni (2011)
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
  • Subject: tietoturva | Mac OS X | suojaus

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda kattava kokonaiskuva Mac OS X -käyttöjärjestelmän sisäänrakennetuista tietoturvaratkaisuista ja selvittää miten tietoturvaratkaisut toteuttavat tietoturvan kolmea perustavoitetta eli luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta. ... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2011)
  • Cite this publication