Affiliate-markkinoinnin käytäntöjä ja haasteita

Bachelor thesis Finnish OPEN
Rakkolainen, Oleg (2016)
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu

Jatkuvasti yhä enemmän digitalisoituvassa maailmassa yritykset etsivät parasta vastinetta markkinointibudjetilleen digitaalisista medioista. Affiliate-markkinointi tarjoaakin mainostajille vastinetta rahoilleen tulospohjaisella muodollaan; mitä enemmän tulosta kumppani, julkaisija, tuottaa, sitä suuremman palkkion hän saa. Affiliate-markkinoinnissa välikätenä toimivat usein affiliate-verkosto, jotka saattavat julkaisijat ja mainostajat tarjoamalla omia alustojaan kummankin osapuolen käyttöön. Internet on täynnä mitä erilaisempia julkaisijoita. Osa heistä haaveilee sivutulosta lisäämällä mainoksia oman bloginsa sivupalkkiin, kun taas osalle tämä on ammatti. Koska julkaisija on viime kädessä se, joka vaikuttaa niin omiin kuin mainostajien ja affiliate-verkostojen tulokseen, häneen panostetaan paljon. Se näkyykin selvästi, kun kirjoittaa esimerkiksi hakukoneeseen ”affiliate-markkinointi”. Ensimmäisestä kymmenestä hakutuloksesta suurin osa on varmasti joko yleistä tietoa tai suunnattu enimmäkseen julkaisijoille. Mainostajat puolestaan ovat yleisimmin yrityksiä, jotka haluavat tuoda esille omia tuotteita ja brändejänsä affiliate-markkinoinnin keinoin ja ovat valmiita maksamaan julkaisijoilleen tulospohjaista komissiota. Riippuen yrityksen koosta, mainostajilla ei välttämättä ole henkilöä, joka on vastuussa yksinomaan affiliate-kampanjoiden hallinnoinnista. Se saattaa siis olla pienessä yrityksessä jopa toimitusjohtaja, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta affiliate-markkinoinnista. Hän on kuitenkin iloinen siitä, että hän tulee saamaan näkyvää vastinetta rahoilleen, ja avaa affiliate-kampanjan jossakin affiliate-verkostossa, etsimättä sen enempää tietoa. Ja vaikka hän etsisikin, hänen kaipaamaa konkreettista tietoa ei välttämättä löydy. Kaikki eivät kuitenkaan tunnu olevan samanarvoisia affiliate-markkinoinnissa, kun puhutaan tiedonsaannista. Useista syistä johtuen, affiliate-markkinointia käsittelevä tieto on yleensä suunnattu julkaisijoille, ja mainostajat on ikään kuin jätetty ulkopuolelle. Ollessani harjoittelussa yhdellä Euroopan suurimmista julkaisijoista, huomasin monia puutteita mainostajien affiliate-kampanjoissa. Tämä opinnäytetyö onkin kirjoitettu mainostajia varten ja sen tarkoitus on koota yhteen hyviksi koettuja käytäntöjä sekä kertoa mahdollisista haasteista. In the increasingly digitalizing world, businesses are looking towards online-marketing to find the best value for their marketing budgets. With its promise of performance-based model, affiliate marketing is an attractive solution for businesses of all sizes. On paper, the model works well: the better your partner performs, the bigger reward he gets. In affiliate marketing, affiliate networks act as intermediaries between publishers and advertisers by offering their platforms to be used by both parties. Internet is full of different kinds of publishers. Some of them are trying to get some extra income by placing advertisements in sidebars of their blogs while others are doing it for living. Because publishers’ performance will directly reflect on the profits of both advertisers and affiliate networks, they are being taken good care of. This is noticeable especially when you try writing “affiliate marketing” into your preferred search engine. Out of the first ten results, the majority will be either general information or information directed towards publishers. Advertisers, on the other hand, are usually businesses who want to promote their products and their brand through affiliate marketing. They are willing to pay their publishers based on performance. Depending on the size of the business, the advertiser might not have a person who is purely in charge of affiliate marketing. In a small company, this might even be a task of the managing director, who has no prior experience in affiliate marketing. However, he is excited that he will only have to pay if the campaign performs, and opens an account at one of the numerous affiliate networks without searching for more information. And even if he would search for information, he might not find it in a concrete and valuable form. When talking about information regarding affiliate marketing, it seems that not everyone is equal. Due to multiple reasons, information about affiliate marketing is usually directed to publishers, while advertisers are left aside. While working for one of the largest publishers in Europe, I saw a great number of problems and faults in some of the affiliate campaigns. This thesis is written for those publishers and others struggling with similar issues. Its purpose is to gather some of the best practices and to tell about possible challenges in affiliate marketing.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication