Pressure ulcer prevention and its implementation in practise : a literature review

Bachelor thesis English OPEN
Loikkanen, Rosa ; Tammi, Mariam (2016)
  • Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

This thesis is a literature review on pressure ulcer guidelines implementation. The aim is to produce information about the implementation of evidence-based pressure ulcer prevention guidelines, describe the challenges met, and identify measures which healthcare organizations can take in order to ease the implementation process. The subject is timely as the revision of Finnish pressure ulcer prevention guidelines took place on October 2015 by the nursing research foundation HOTUS, based on the international guidelines created by EPUAP (European Pressure Ulcer Prevention Advisory Panel) and NPUAP (National Pressure Ulcer Prevention Advisory Panel). Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus painehaavojen ehkäisysuositusten toteutumisesta. Työn tavoitteena on tuoda tietoa näyttöön perustuvien painehaavojen ehkäisy suositusten toteutumisesta aikaisempien tutkimusten perusteella ja kuvata toteuttamisessa kohdattuja ongelmia sekä kertoa mitä terveydenhuollon organisaatiot voivat tehdä parantaakseen toteuttamista. Hoitotyön tutkimussäätiö HOTUS julkaisi lokakuussa 2015 uudistetun suo-menkielisen painehaavojen ehkäisy suosituksen, joka perustuu EPUAP:in (European Pres-sure Ulcer Prevention Advisory Panel) ja NPUAP:in (National Pressure Ulcer Prevention Advisory Panel) kansainvälisiin suosituksiin.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication