Onko koolla väliä? : oopperalaulajan ulkoinen olemus suhteessa ääneen

Bachelor thesis Finnish OPEN
Bertus, Mariia (2015)
  • Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
  • Subject: äänialat | laulajat

Tässä opinnäytetyössä käsittelen laulajan fyysistä olemusta suhteessa ääneen. Pohdin kysymystä, tarvitseeko laulajan olla isokokoinen, jotta ääni olisi iso. Kulkevatko ääni ja ulkoinen olemus käsi kädessä? Tutkin äänifysiologiselta kannalta niitä laulajien rakenteellisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat äänen kokoon ja sointiin. Lihomisen ja laihtumisen vaikutusta laulamiseen tarkastelen tieteellisten teorioiden ja julkisuudessa esiintyvien laulajien esimerkkien kautta. Lisäksi esittelen äänityypit ja niihin liitettyjä ulkoisia vaatimuksia ja stereotypioita. Lopuksi pohdin myös henkilökohtaisia kokemuksiani liittyen laulamiseen alipainoisena. Tein kyselytutkimuksen, johon vastasi 69 laulajaa. Mielenkiintoisia tuloksia olivat laulajien omakohtaiset kokemukset fyysisten ominaisuuksien merkityksestä laulamiselle. Hoikat ihmiset kokivat tuen löytymisen ja jaksamisen ongelmallisena, kun taas lihavuutta pidettiin näyttämötyöskentelyä ja roolitusta vaikeuttavana tekijänä. Yleisesti ottaen ulkonäkö näytti olevan tärkeä asia äänityypin määrittämisessä ja työnsaannissa. ____________________________________________ This bachelor’s thesis is about the singer’s appearance versus the voice. The main question is, does a singer have to have a big body to have a big voice. Does the voice and appearance always correspond? First I concentrate on the voice physiology and the facts that have an influence on the size and the timbre of the voice. I introduce some theories of the consequences of gaining or losing weight. There are some opera singers that have had a major change in their body weight, so it is interesting to find out, how the weight loss has affected their voices. I also talk about the different voice types and the physical requirements and stereotypes based on German voice classification. In the end I reflect my personal experiences as an underweight singer. I did a survey of singers and I got 69 responses. The personal experiences of the impacts of different physical measurements on singing were interesting. Slim singers found it difficult to support the voice and to have enough strength to sing. Obesity was referred to as challenging when it comes to stage performance and casting. Appearance seemed to be important in voice classification and employment.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
  • Cite this publication