Vloggaaminen nuorten verkkokulttuurin ilmiönä Suomessa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Oksanen, Laura (2015)
  • Publisher: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Videobloggaamisen, eli vloggaamisen, suosio on kasvanut räjähdysmäisesti parin vuoden sisällä myös meillä Suomenssa. Tällä hetkellä aktiivisia suomalaisia vlogikanavia on yhteensä reilu 560 kappaletta YouTubessa ja määrä kasvaa kokoajan. Suosituimpien vloggaajien vlogien katsojamäärät ovat jo muuta-mia satoja tuhansia! Myös yritykset ja järjestöt ovat huomanneet vloggaajien suosion nuorten keskuudessa ja ovat tehneet vloggaajien kanssa yhteistyötä muun muassa erilaisten kampanjoiden avulla. Nuoret viettävät entistä enemmän aikaa verkossa ja sosiaalisen median käytöstä on tullut heille jokapäi-väinen tapa. Sosiaalisen median palveluiden kautta luodaan uusia sosiaalisia suhteita ja pidetään yhteyttä nykyisiin tuttuihin. Vuoden 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan videopalvelu YouTube on 13–17-vuotiaiden nuorten käytetyin sosiaalisen median palvelu. Voidaankin sanoa, että vloggaajat ovat nykypäivän pop- ja rocktähtiä, joita fanitetaan ja heidän tekemisistä otetaan mallia. Heille lähetetään kirjeitä ja lahjoja ja heitä tullaan tapaamaan miitteihin, eli meet and greet -tapahtumiin. Heitä palkitaan myös vuosittain Tubecon awardissa, joka järjestetään Suomen suurimmassa vloggaajat ja katsojat yhdistävässä tapahtumassa Tubeconissa. Tutkimukseni menetelmänä käytin netnografiaa, eli verkossa tapahtuvaa havainnointia. Tutkimukseni kohderyhmää olivat 15–29-vuotiaat suomalaiset vloggaajat. Seurasin aktiivisesti 25 eri vlogikanavaa, vlog-gaajien ensimmäisestä videosta uusimpaan. Pyrin saamaan kattavan käsityksestä ilmiöstä ja havainnoi-maan vloggaajien kehitystä. Monet vloggaajat kertoivat saaneensa innostuksen vloggaamiseen oman bloginsa kautta sekä harrastuksen yleistymisestä. Harrastus on tuonnut heidän elämäänsä positiivisia muutoksia, kuten paremman itsetun-non sekä heidän identiteettinsä on kehittynyt. Tuloksissa esittelen myös 11 erilaista kategoriaa, joihin vlogit voidaan jakaa. Lisäksi tuloksissa näkyy, miten sponsorit ja verkostot näkyvät videoilla ja millaisia ovat vlogeissa kuvatut vloggaajat ja katsojat yhdistävät tapaamiset ja tapahtumat. The popularity of video blogging, or vlogging, has grown exponentially in Finland, like all over the world. There are currently over 560 active Finnish vlog channels on YouTube and the number continues to rise. The most popular vloggers have hundreds of thousands of viewers. Companies and organizations have also noticed the popularity of vloggers among young people and have collaborated with vloggers for exam-ple through different campaigns. Young people spend more and more time online and social media has become a daily habit for them. Through social media they make new friends and stay connected with the old ones. A survey from 2015 reveals that the video-sharing website YouTube is the most popular social media service among 13 to 17-year-olds. It could be said that vloggers are the new generation’s pop stars. The viewers are fans who are inspired by what the vloggers are doing in their vlogs; they send letters and presents to their favourite vloggers and go see them at Meet and Greet events. Vloggers are celebrated every year at the Tubecon Awards, organised at Tubecon, the biggest vlogging event of the year in Finland. My research method was netnography, namely observing vlogs on YouTube. The target group for the re-search was 15 to 29-year-old Finnish vloggers. I followed 25 different vlog channels, from a vlogger’s first video to their latest. My aim was to gain a comprehensive view of this phenomenon and observe a vlogger’s progress. Observing vlogs provided insight into 11 different vlog categories, the most popular of those being lifestyle, challenge and game vlogs. In their videos vloggers also addressed the reasons why they had started this hobby and how vlogging had changed their lives. Many of vloggers told that vlogging has changed their lives only positively!
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2015)
  • Cite this publication