publication . Bachelor thesis . 2016

Luonto ja seikkailu fysioterapiassa: systemoitu kirjallisuuskatsaus

Hevosmaa, Assi;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Oulun ammattikorkeakoulu
Abstract
Luontoympäristöllä on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin. Elämykselliset ja kokemukselliset toimintamuodot on otettu käyttöön useilla eri aloilla kuten kuntoutuksessa ja terapiassa. Osallisuus ja kokemuksellisuus voivat aktivoida ja motivoida muuten passiiviset asiakkaat liikkeelle. Katsauksen taustalla oli kiinnostus laajentaa näkökulmaa erilaisista menetelmistä, joita voitaisiin hyödyntää fysioterapiassa. Olen kiinnostunut luontoympäristöstä ja siellä sovellettavista toiminnoista kuten seikkailumenetelmistä. Tutkimukseni avulla pyrin laajentamaan omaa osaamistani fysioterapeuttina sekä löytämään...
Download from
Theseus
Bachelor thesis . 2016
Provider: Theseus
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue