Luonto ja seikkailu fysioterapiassa: systemoitu kirjallisuuskatsaus

Bachelor thesis Finnish OPEN
Hevosmaa, Assi;
(2016)
  • Publisher: Oulun ammattikorkeakoulu

Luontoympäristöllä on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin. Elämykselliset ja kokemukselliset toimintamuodot on otettu käyttöön useilla eri aloilla kuten kuntoutuksessa ja terapiassa. Osallisuus ja kokemuks... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication