Ositus- ja perintösaanto : luovutusvoittoverokiemuroineen

Bachelor thesis Finnish OPEN
Kaisla, Irma (2008)
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
  • Subject: saanto | verotus | perinnönjako | kuolinpesät | luovutusvoitot | ositus

Opinnäytetyössä on selkeytetty kuolinpesien luovutusvoittojen verotuskäytäntöjä erilaisissa tilanteissa. On tarkasteltu ja pohdittu ositusta ja perinnönjakoa peilaten niiden tekemistä tai tekemättä jättämistä luovutusvoittoverotukseen. Osituksen ja perinnönjaon ajankohd... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2008)
  • Cite this publication