Voimaa porukasta : Työntekijöiden kokemuksia työyhteisönsä yhteisöllisyydestä ja sen vaikutuksista työssä jaksamiseen

Bachelor thesis Finnish OPEN
Kouvo, Heidi;
(2010)
  • Publisher: Diakonia-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön aiheena on yhteisöllisyys työntekijän voimavarana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kuopion seurakuntayhtymän työntekijöiden kokemuksia työyhteisönsä yhteisöllisyydestä. Samalla selvitettiin, kuinka heidän kokemuksensa mukaan yhteisöllisyys vaikuttaa ... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2010)
  • Cite this publication