IFRS9 - rahoitusinstrumentit

Bachelor thesis Finnish OPEN
Ojanen, Valtteri (2012)
  • Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
  • Subject: IFRS-standardit | finanssiala | käypä arvo

Työssäni on tarkoitus tutkia, miten IFRS9 tulee vaikuttamaan tilinpäätöksen laadintaan ja sitä kautta finanssialan yrityksen tilinpäätöksen lukuihin. Työssä on myös tarkoitus tuoda esiin esimerkiksi finanssivalvonnan ja tilintarkastajien näkökannat, jolloin pystytään tu... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2012)
  • Cite this publication