Mitä uutta Oulun ravintolatarjontaan? : markkinatutkimus uutta ravintolaa ajatellen

Bachelor thesis Finnish OPEN
Korhonen, Kerttu (2014)
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu

Tämä opinnäytetyö käsittelee Oulun alueelle tehtävää markkinatutkimusta nuorten ravintolakäyttäytymisestä ja – toiveista. Tutkimuskysymys kuuluu: ”Millaista uutta ravintolaa nuoret kaipaavat Oulun ravintolamaailmaan?”. Tutkimus on tehty ajatellen uuden ravintolan perust... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2014)
  • Cite this publication