Työmotivaatio ja työn mielekkyys osana hotellin vastaanoton työhyvinvointia : Radisson Blu Marina Palace Hotel

Bachelor thesis Finnish OPEN
Hänninen, Anna;
(2012)
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
  • Subject: hotelliala | hotellit | henkilöstö | työhyvinvointi | työtyytyväisyys | työilmapiiri

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Radisson Blu Marina Palace hotellin vastaanoton työntekijöiden työhyvinvoinnin tasoa ja luoda tutkimuksen tulosten pohjalta kehittämisehdotuksia työhyvinvoinnin parantamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Tavoitteena on kehittämisideoide... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2012)
  • Cite this publication