Led-sukellusvalaisin

Bachelor thesis Finnish OPEN
Saarelainen, Mikko (2012)
  • Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
  • Subject: ledit | valaisimet | sukellus | sukelluslaitteet | valo | akut

Opinnäytetyön aiheena on LED ja sen käyttö sukellusvalaisimissa. Työn tarkoitus oli tutkia miten LED toimii ja miten se soveltuu käytettäväksi sukellusvalaisimessa, sekä syventää omaa tietoutta valosta, mitä se on ja miten sitä mitataan. Työssä käydään läpi LEDin ominaisuuksia ja miten se eroaa muista sukellusvalaisimissa käytetyistä lampuista. Työ on toteutettu tutustumalla LEDiin ja valoon käyttämällä erilaisia lähteitä ja päivittämällä nykyinen sukellusvalaisimeni LED-sukellusvalaisimeksi. Opinnäyteyössä vaihdetaan sukellusvalaisimen xenon-lamppu LED-lamppuun, minkä jälkeen vertaillaan ja mitataan miten sukellusvalaisimen valontuotto muut-tui. Lopuksi on pohdittu mittauksista saatuja tuloksia ja miten mittauksissa kohdatut ongelmat voitaisiin jatkossa välttää. This thesis is about LED’s and how to use them in dive lights. The purpose of the thesis was to examine how LED works and how it could be used as a dive light, and also to study light in general, what it is and how it is measured. The thesis deals with the qualities of LED and how it differs from other lamps used in dive lights. The project was executed by exploring LED and light using different kinds of sources and also updating a dive light into a LED dive light. In the practical part, a xenon-lamp of the dive light was switched into a LED lamp and afterwards some comparing and measuring was done on how the light given by the dive light changed. There is some discussion in the end about the results and how the problems encountered in the mesuring can be avoided.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2012)
  • Cite this publication