Girls Only : kerho tyttöydestä 11-12-vuotiaille tytöille

Bachelor thesis Finnish OPEN
Alanen, Tiina ; Virtanen, Linda (2013)
  • Publisher: Diakonia-ammattikorkeakoulu

TIIVISTELMÄ Alanen, Tiina & Virtanen, Linda. Girls Only – kerho tyttöydestä 11–12-vuotiaille tytöille. Diak Etelä, Helsinki, kevät 2013, 61 s., 8 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto. Sairaa... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication