STRATEGINEN TIEDOLLA JOHTAMISEN MALLI : Opiferus Johdon Työpöytä sovelluksen kehittämisen lähtökohtana

Bachelor thesis Finnish OPEN
Lehtinen, Ville;
(2017)
  • Publisher: Centria-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyössä esitellään ns. strategista tiedolla johtamisen mallia, jota on tarkoitus hyödyntää Opi-ferus-nimisen johdon työpöytäsovelluksen kehittämisessä. Strateginen tiedolla johtamisen malli on työn tekijän itsensä määrittelemä, ja mallia varten on tutkittu tiedo... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2017)
  • Cite this publication