Ankea kotikaupunki : Kestävä kehitys opetustuokio Kokkolan kuvataidekoululle

Bachelor thesis Finnish OPEN
Vierimaa, Anna;
(2013)
  • Publisher: Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu)
  • Subject: kuvataide | kuvataidekasvatus | kuvallinen ilmaisu | kestävä kehitys | sosiaalinen kestävyys | taloudellinen kestävyys | ympäristönsuojelu | ympäristökasvatus

Kestävä kehitys on maailmanlaajuinen ja aina ajankohtainen aihe monin tavoin. Sen periaatteita voidaan hyödyntää ja käyttää sekä omassa elämässä sekä amma-tillisesti. Kestävän kehityksen inspiroimana päädyin tekemään toiminnallista opinnäytetyötä kuvallisen opetuksen pa... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2013)
  • Cite this publication