publication . Bachelor thesis . 2013

Ankea kotikaupunki : Kestävä kehitys opetustuokio Kokkolan kuvataidekoululle

Vierimaa, Anna;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu)
Abstract
Kestävä kehitys on maailmanlaajuinen ja aina ajankohtainen aihe monin tavoin. Sen periaatteita voidaan hyödyntää ja käyttää sekä omassa elämässä sekä amma-tillisesti. Kestävän kehityksen inspiroimana päädyin tekemään toiminnallista opinnäytetyötä kuvallisen opetuksen parissa. Aluksi selvitin mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan. Tämän jälkeen pohdin miten kestävää kehitystä voidaan hyödyntää kuvataideopetuksessa. Järjestin opetustuokioita lasten ja nuorten kuvataidekoululla. Opetustunnit olivat alusta loppuun suunniteltuja kyseiselle ikäryhmälle. Kyseistä opetustunti-ideaa voi hyödyntää myös kirkollisessa nuorisotyössä, kuten rippikoulussa. Hankkeistajana t...
Subjects
free text keywords: kuvataide, kuvataidekasvatus, kuvallinen ilmaisu, kestävä kehitys, sosiaalinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, ympäristönsuojelu, ympäristökasvatus
Download from
Theseus
Bachelor thesis . 2013
Provider: Theseus
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue