TYÖHYVINVOINTIKYSELY HONG KONG KOKKOLAN HENKILÖSTÖLLE

Bachelor thesis Finnish OPEN
Siekkinen, Roosa-Maria;
(2016)
  • Publisher: Centria-ammattikorkeakoulu
  • Subject: Työhyvinvointi | johtaminen | Liiketalouden koulutusohjelma

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, turvallisuus, terveys ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät työyhteisön ilmapiiri, motivoiva ja hyvä johtaminen, sekä työntekijöiden ammattitaito. Työhyvinvointia voidaan kehittää esimerkiksi keh... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication