CityInfo Boards : a new marketing communications tool

Bachelor thesis English OPEN
Tähkäpää, Matti (2012)
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
  • Subject: mainonta | ulkomainonta | markkinointiviestintä | mainokset | tapahtumamarkkinointi

New CityInfo boards were introduced in December 2009. This project was executed in cooperation with City of Turku and Veikkaus. The objective of this pilot project was to clean up the cityscape as well as support the local sports and culture organizations that are organizing events in Turku. CityInfo boards are divided into three sections; top of the is reserved for welcome greeting of Turku, right side of the board has the logo of Veikkaus, and the left side has electronic screen with changing event advertisements. Outdoor advertising is a challenging media; although it reaches great masses and has superior CPM (cost per thousand) there are also disadvantages such as waste coverage and limited message capabilities. Because of these challenges the use of outdoor advertising should be part of broader marketing communications plan. With thorough planning communication mix the disadvantages of outdoor advertising are controllable. The research studies the characteristics and usage of the boards from both advertisers’ and consumers’ point of view. The perception of the consumers was studied with quantitative research. Responders were asked to evaluate the attributes and objectives of the boards with simple questionnaire. The experiences of the advertisers were researched with qualitative methods. The research indicated that the basic concept of the CityInfo boards was generally good. However, the idea should be further developed to better meet the expectations of the consumers and advertisers. The service could be expanded to CityInfo website where people could be able to check the advertisements they had quickly seen when passing by the boards. That would make the message more memorable and easy to find. Uudet CityInfo taulut esiteltiin yleisölle joulukuussa 2009. Projekti on toteutettu yhteistyössä Turun kaupungin ja Veikkauksen kanssa. Tämän pilotti projektin tavoite oli siistiä katukuvaa kuin myös tukea turkulaisia kulttuuri- ja urheilujärjestöjä, jotka järjestävät tapahtumia Turussa. CityInfo taulut on jaettu kolmeen osaan; yläosa on varattu kaupungin tervetuliaistoivotukselle, oikealla puolella on Veikkauksen logo ja vasemmalla puolella elektroninen näyttö jossa on vaihtuvia tapahtumamainoksia. Ulkomainonta on haastava media; vaikka sillä tavoittaa suuria massoja ja sillä on ylivoimainen CPM (hinta tuhatta kontaktia kohti), on sillä myös huonoja puolia kuten hukka näkyvyys ja viestin rajallisuus. Näiden haasteiden vuoksi ulkomainonnan käyttö tulisi aina olla osana laajempaa markkinointiviestinnän suunnitelmaa. Huolellisella viestintä mixin suunnittelulla ulkomainonnan huonot puolet ovat kontrolloitavissa. Tutkimus selvittää taulujen ominaisuuksia ja käyttöä niin kuluttajien kuin mainostajienkin näkökulmasta. Kansan käsitystä tauluista tutkittiin määrällisillä menetelmillä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan taulun ominaisuuksia ja tavoitteiden toteutumista yksinkertaisen kyselyn avulla. Mainostajien kokemuksia tutkittiin laadullisten menetelmien avulla haastattelemalla joitakin heistä. Tutkimus osoitti, että CityInfo taulujen perusidea on hyvä. Palvelua tulisi kuitenkin vielä kehittää jotta se vastaisi paremmin niin mainostajien kuin kuluttajienkin odotuksia. Palvelua voitaisiin laajentaa CityInfon kotisivuille, josta ihmiset voisivat käydä tarkistamassa mainokset jotka he pikaisesti näkivät ohittaessaan tauluja. Tämä parantaisi viestin muistettavuutta ja helpottaisi tiedonhankintaa.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2012)
  • Cite this publication