Sisällönanalyysi Journal of Aesthetic Nursing -julkaisusta

Bachelor thesis Finnish OPEN
Pajunen, Eveliina (2016)
  • Publisher: Turun ammattikorkeakoulu

Esteettisellä hoitotyöllä tarkoitetaan sellaisia elektiivisiä ja minimaalisen invasiivisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa potilaan tyytyväisyyttä hänen fyysiseen olemukseensa. Tässä opinnäytetyössä käsitellään sairaanhoitajien tekemiä non-operatiivisia ... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2016)
  • Cite this publication