publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2008

Udfordringerne fra globalisering og migration:Interaktion mellem kønslighed og kulturel mangfoldighed

Siim, Birte;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2008
  • Country: Denmark
Abstract
Globalisering og migration har forøget mamgfoldighed og uligheder inden for og mellem nationerne og har skabt nye problemer for offentlige politikker og nye behov for at regulere politiske og socio-økonomiske problemer nationalt og globalt. Artiklen behandler disse udfordringer med særlig fokus på samspillet mellem køn og mangfoldighed. Det dobbelte formål er først at nyvurdere begreber om medborgerskab, nationalitet og tilhørsforhold i lyset af lokale og globale relationer og multikulturalisme og for det andet at diskutere samspillet mellem kønslighed og kulturel mangfoldighed fra den nordiske kontekst. Globalization and migration has increased diversities and ...
Subjects
free text keywords: den lokale-globale dialektik, det multikulturelle paradigme, mangfoldighed og intersektionalitet, det nordiske kønsligheds dilemma, the local-global dialectic, the multicultural pradigm, diversity and intersectionality frames, the Nordic gender equality dilemma
Related Organizations
Download from
VBN
Contribution for newspaper or weekly magazine . 2008
Provider: VBN
Any information missing or wrong?Report an Issue