Udfordringerne fra globalisering og migration:Interaktion mellem kønslighed og kulturel mangfoldighed

Contribution for newspaper or weekly magazine English OPEN
Siim, Birte;
(2008)
  • Subject: den lokale-globale dialektik, det multikulturelle paradigme | mangfoldighed og intersektionalitet | det nordiske kønsligheds dilemma | the local-global dialectic, the multicultural pradigm | diversity and intersectionality frames | the Nordic gender equality dilemma

Globalisering og migration har forøget mamgfoldighed og uligheder inden for og mellem nationerne og har skabt nye problemer for offentlige politikker og nye behov for at regulere politiske og socio-økonomiske problemer nationalt og globalt. Artiklen behandler disse udfo... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    VBN via VBN (Contribution for newspaper or weekly magazine, 2008)
  • Cite this publication